ความยั่งยืน

เป้าหมายของ SDGs ที่ OKAMURA Corporation ดำเนินการอยู่

แอคชั่น 1

เราจะเดินหน้าต่อเพื่ออนาคตของปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั่วโลก ซึ่งกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

ปกป้องโลกที่สวยงามซึ่งง่ายต่อการอยู่อาศัยด้วยพลังงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องฉีดคลอรีนด้วยไฟฟ้าจากน้ำทะเล

แอคชั่น 2

คุณภาพเป็นพื้นฐานของกิจกรรมองค์กรทั้งหมด

ไม่มีความสมบูรณ์แบบในคุณภาพที่มี “ความปลอดภัย” และ “ความปลอดภัย” และกิจกรรมประจำวันขององค์กรจะดำเนินการด้วยนโยบายคุณภาพที่ “ดีกว่า” เสมอ

ความพยายามที่เกี่ยวข้อง
  • ได้รับการรับรอง ISO9001
  • นโยบายคุณภาพ
  • การศึกษาที่มีคุณภาพ
  • ระบบประกันคุณภาพ

แอคชั่น 3

“มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายสำหรับพนักงานทุกคน”

เราจะดำเนินการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายสำหรับพนักงานแต่ละคน

ความพยายามที่เกี่ยวข้อง
  • การยอมรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างประเทศ
    ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนระหว่างประเทศ เรากำลังรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากเราใช้ความคิดริเริ่มในการว่าจ้างพนักงานหลังช่วงการฝึกอบรม อัตราส่วนของชาวต่างชาติในบริษัทจึงสูง ทำให้เป็นสถานที่ทำงานระดับสากล ส่งผลให้บรรยากาศภายในบริษัทสดใสขึ้น ส่งผลให้มีความสดชื่นภายในบริษัท
  • กิจกรรมส่งเสริมภายใน SDGs
    OKAMURA Corporation ได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม SDGs ภายในองค์กรในปี 2022 และกำลังดำเนินกิจกรรมอยู่เป็นประจำ เราจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่และกิจกรรมการศึกษาภายในองค์กร